Matematika, fizika, kémia Nyomtatás

A matematikát minden évfolyamon és ezen belül minden osztályban csoportbontásban tanítjuk. Kivételt képeznek azok az osztályok, ahol a létszám ezt nem teszi lehetővé. Minden évben megrendezzük a háziversenyt matematikából, ahol az évfolyamok legjobb diákjai mérhetik össze tudásukat. Természetesen a legjobbak jutalomban részesülnek. Tizenegyedik évfolyamtól kezdődően lehetőség nyílik emelt szintű, emelt óraszámú matematika tanulásra, mely az emelt szintű érettségire, illetve a továbbtanulásra is felkészít. Ezen kívül megyei és országos versenyeken is indítjuk tanulóinkat.

A fizika oktatása iskolánkban a tizedik évfolyamtól kezdődik. Itt is lehetőség nyílik tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az emelt szintű képzésre. Minden évben a Törő Gábor Megyei Fizikaversenyt is megrendezzük.

A biológia, földrajz tantárgyakat kifutó rendszerben tanulják a diákok. Igyekszünk a hétköznapi életben használható, érdekes információkhoz juttatni ezeken a területeken a diákokat.

Kilencedik évfolyamon az új rendszer szerint komplex természettudomány tantárgyat tanítunk, mely magába foglalja a fizika, kémia, biológia és földrajz ismereteket.