Reál munkaközösség Nyomtatás

 

Munkaközösségünk:

 • a matematika, a fizika, a komplex természettudomány, a biológia, a gazdasági ismeretek és a testnevelés tantárgyakat oktató tanárok munkáját fogja össze

 

A munkaközösség tagjai:

 • Baghyné Urbán Ilona – igazgató, matematika-fizika
 • Balázsné Görömbey Zsuzsanna – matematika-fizika
 • Balogh Judit – fizika-kémia
 • Bacsó István – testnevelés
 • Deményi Norbert – testnevelés
 • Hava Andrea Monica – matematika-fizika
 • Hopka Péterné – biológia
 • Juhász Sándorné – gazdasági ismeretek
 • Nagy Tibor – testnevelés
 • Szabolcsné Oláh Anikó – matematika-informatika-ének
 • Takácsné Menyhért Éva – matematika-kémia
 • Várnai Virág – matematika-testnevelés
 • Waldhauser Marianna – munkaközösség-vezető, matematika-kémia

 

Alapvető céljaink:

 • a tantárgyainkhoz kapcsolódó készségek és képességek elsajátíttatása, fejlesztése
 • biztos tantárgyi tudás megalapozása a sikeres érettségi letételéhez, a továbbtanuláshoz
 • a bármilyen oknál fogva különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való differenciált foglalkozás
 • a rendszeres mozgás fontosságának tudatosítása, megszerettetése

 

Céljaink elérése érdekében törekszünk:

 • korszerű ismeretek átadására
 • differenciált óravezetésre
 • felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások illetve versenyek szervezésével biztosítani tanulóink számára az esélyegyenlőséget
 • megvalósítani a mindennapos testnevelést, esetlegesen külső helyszíneken is

 

Versenyek, amiken részt veszünk:

 • Matematika: Kenguru (országos), Zrínyi( országos), Bolyai (országos), Bede Lajos (megyei)
 • Fizika: Törő Gábor (megyei)