Osztályfőnöki munkaközösség Nyomtatás

 

Munkaközösségünk tagjai

 

2018 / 2019 tanév
osztálytanteremosztályfőnökpótosztályfőnök
9.A 112 Lázár Zsolt Balázsné Görömbey Zsuzsanna
9.B 109 Szabolcsné Oláh Anikó Balázsné Görömbey Zsuzsanna
9.C 303 Hava Andrea Monica
évfolyamfelelős
Kósáné Sándor Mária
9.D 103 Gáspárné Birta Ágnes Takács Gábor
10.A 209 Nagy Tibor
évfolyamfelelős
Deményi Norbert
10.B 108 Német Bence Lázár Zsolt
10.C 102 Almásiné Jobbágy Nóra Takács Zoltán
11.A 201 Takács Zoltán
évfolyamfelelős
Almásiné Jobbágy Nóra
11.B 302 Deményi Norbert Nagy Tibor
11.C 208 Kósáné Sándor Mária Fülöp Tibor
11.D fsz.25.Juhászné Kassai Ágnes Kiss Roland
12.A 101 Danás Miklós Domján Annamária
12.B 202 Takácsné Menyhért Éva Waldhauser Marianna
12.C 203 Gáll Rita
évfolyamfelelős
Prillné Csordás Csilla
5/13/A 114 Illésné Zsemberi Betti Kovács Lajos
5/13/B 111 Kiss Roland Juhászné Kassai Ágnes
esti/el. Domján Annamária Danás Miklós

 

 

I. Célok:

 

Az osztályfőnöki munkaközösség elsődleges célja, hogy nevelő munkájával erősítse, elősegítse az oktató munka hatékonyságát, a tanulók komplex személyiségfejlesztését. Ezen belül hangsúlyozottan fontos célunk, a szociális kompetenciák fejlesztése mind az osztályfőnöki órák, mind az egyéb közösségi programok segítségével. A 2018/2019-es tanévben kiemelten fontos célként jelöljük meg a tanulók reális énképének, önértékelésének, önbecsülésének kialakítását.

 

 

II. Feladatok:

 

A tanév kiemelt feladatai:

 

 • Törekvés az egységes nevelési elvek alkalmazására a mindennapi nevelőmunkánk során.
 • A házirend előírásainak következetes betartása, betartatása – tanár-diák vonatkozásában egyaránt (órai fegyelem, késések-mulasztások precíz kezelése).
 • A tanulók iskolai és iskolán kívüli viselkedéskultúrájának fejlesztése.
 • Az osztályfőnöki munkában a méltányosság és igazságosság elvének korrekt érvényesítése.
 • Családlátogatás: különösen az ún. problémás gyerekeket igyekszünk meglátogatni családjuk körében, valamint az Útravaló programban mentorált tanulókat.
 • Az osztályfőnöki adminisztrációs teendők egységes, pontos, naprakész elvégzése, ennek segítése érdekében műhelyfoglalkozások megszervezése.
 • Az adminisztrációt segítő segédanyagok összegyűjtése, közös használatba vétele.
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fokozott figyelemmel kísérése, felzárkóztatása.

 

Évközben folyamatosan jelentkező feladatok:

 

 • Szakmai továbbképzések lehetőségeinek figyelemmel kísérése, ezeken való részvétel.
 • Az oktatást segítő eszköztár bővítése.
 • Tapasztalatcserék, óralátogatások, egymás munkájának segítése.
 • A 9. évfolyamos tanulók új közösségbe beilleszkedésének segítése, nyitottság kialakítása mások elfogadása (pl. érzékenyítő programok).
 • Közösségi szolgálat figyelemmel kísérése, dokumentálása (9.évf. felkészítése, nagyobbak ellenőrzése).
 • Az iskolai dokumentumok folyamatos, pontos vezetése (jegyek, hiányzások, késések, dicséretek, megrovások)

 

 

Versenyeink

 

IskolaiVárosi
Kandó hét Mikulás-futás
Teremszépségverseny
Műveltségi vetélkedő
Házi sportbajnokságok
Csanyiki sportnap

 

 

III. Eseménynaptár

 

Szeptember
NapÓraEseményFelelős
09. 11.16:00Szülői értekezlet.
(9. évf. közös szülőivel kezd az aulában)
Takácsné Menyhért Éva
09. 28.Tanulmányi osztálykirándulások Takácsné Menyhért Éva, osztályfőnökök

 

November
NapÓraEseményFelelős
11. 13.16:00-18:00FogadóóraTakácsné Menyhért Éva

 

December
NapÓraEseményFelelős
12. 07.17:00SzalagavatóDomján Annamária,
Szabolcsné Oláh Anikó
+végzős osztályfőnökök

 

Január
NapÓraEseményFelelős
01. 25.Első félév végeTakácsné Menyhért Éva
01. 31.A szülők értesítéseTakácsné Menyhért Éva

 

Február
NapÓraEseményFelelős
02. 05.16Szülői értekezletTakácsné Menyhért Éva

 

Március
NapÓraEseményFelelős
03.18-22.Fenntarthatósági témahétIllésné Zsemberi Betti
03. 22.19:00Szülő-tanár találkozóTakácsné Menyhért Éva,
Takács Gábor,
Szabolcsné Oláh Anikó

 

Április
NapÓraEseményFelelős
04. 09.16:00-18:00FogadóóraTakácsné Menyhért Éva

 

Május
NapÓraEseményFelelős
05. 02.Végzősök utolsó tanítási napja
05. 03.16:00Ballagás

 

Június
NapÓraEseményFelelős
06. 07.Csanyiki sportnaptestnevelők

 

 Miskolc, 2018. augusztus 27.
Takácsné Menyhért Éva
munkaközösség vezető

 

Események

 


Osztálykirándulás

Pályaorientációs nap
  

Műveltségi vetélkedő

Mikulás futás