Osztályfőnöki munkaközösség Nyomtatás

 

Munkaközösségünk tagjai

 

2019 / 2020 tanév
osztálytanteremosztályfőnökpótosztályfőnök
9.A111 Illésné Zsemberi Betti Kovács Lajos
9.B101 Szalma Anna Mária Bacsó István
9.C203 Gáll Rita
évfolyamfelelős
Prillné Csordás Csilla
9.D202 Waldhauser Marianna Hilóczkiné Hegedűs Ildikó
10.A112 Lázár Zsolt Balázsné Görömbey Zsuzsanna
10.B109 Szabolcsné Oláh Anikó Kasza László Róbert
10.C303 Hava Andrea Monica
évfolyamfelelős
Tóth Istvánné
10.D103 Gáspárné Birta Ágnes Halászné Kiss Melinda
11.A209 Nagy Tibor
évfolyamfelelős
Deményi Norbert
11.B108 Német Bence Lázár Zsolt
11.C102 Almásiné Jobbágy Nóra Takács Zoltán
12.A201 Takács Zoltán
évfolyamfelelős
Almásiné Jobbágy Nóra
12.B302 Deményi Norbert Nagy Tibor
12.C208 Kósáné Sándor Mária Fülöp Tibor
12.Dfsz.25. Juhászné Kassai Ágnes Kiss Roland
5/13/A Danás Miklós Domján Annamária
5/13/B Takácsné Menyhért Éva Waldhauser Marianna
2/14/E Domján Annamária Danás Miklós
1/13/E Hilóczkiné Hegedűs Ildikó Pongrácz László

 

 

I. Célok:

 

Az osztályfőnöki munkaközösség elsődleges célja, hogy nevelő munkájával erősítse, elősegítse az oktató munka hatékonyságát, a tanulók komplex személyiségfejlesztését. Ezen belül hangsúlyozottan fontos célunk, a szociális kompetenciák fejlesztése mind az osztályfőnöki órák, mind az egyéb közösségi programok segítségével. A 2018/2019-es tanévben kiemelten fontos célként jelöljük meg a tanulók reális énképének, önértékelésének, önbecsülésének kialakítását.

 

 

II. Feladatok:

 

A tanév kiemelt feladatai:

 

 • Törekvés az egységes nevelési elvek alkalmazására a mindennapi nevelőmunkánk során.
 • A házirend előírásainak következetes betartása, betartatása – tanár-diák vonatkozásában egyaránt (órai fegyelem, késések-mulasztások precíz kezelése).
 • A tanulók iskolai és iskolán kívüli viselkedéskultúrájának fejlesztése.
 • Az osztályfőnöki munkában a méltányosság és igazságosság elvének korrekt érvényesítése.
 • Családlátogatás: különösen az ún. problémás gyerekeket igyekszünk meglátogatni családjuk körében, valamint az Útravaló programban mentorált tanulókat.
 • Az osztályfőnöki adminisztrációs teendők egységes, pontos, naprakész elvégzése, ennek segítése érdekében műhelyfoglalkozások megszervezése.
 • Az adminisztrációt segítő segédanyagok összegyűjtése, közös használatba vétele.
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fokozott figyelemmel kísérése, felzárkóztatása.

 

Évközben folyamatosan jelentkező feladatok:

 

 • Szakmai továbbképzések lehetőségeinek figyelemmel kísérése, ezeken való részvétel.
 • Az oktatást segítő eszköztár bővítése.
 • Tapasztalatcserék, óralátogatások, egymás munkájának segítése.
 • A 9. évfolyamos tanulók új közösségbe beilleszkedésének segítése, nyitottság kialakítása mások elfogadása (pl. érzékenyítő programok).
 • Közösségi szolgálat figyelemmel kísérése, dokumentálása (9.évf. felkészítése, nagyobbak ellenőrzése).
 • Az iskolai dokumentumok folyamatos, pontos vezetése (jegyek, hiányzások, késések, dicséretek, megrovások)

 

 

Versenyeink

 

IskolaiVárosi
Kandó hét Mikulás-futás
Teremszépségverseny
Műveltségi vetélkedő
Házi sportbajnokságok
Csanyiki sportnap

 

 

III. Eseménynaptár

 

Szeptember
NapÓraEseményFelelős
09.10.16:00Szülői értekezlet.
(9. évf. közös szülőivel kezd az aulában)
Takácsné Menyhért Éva
09.17.IskolagyűlésHava Andrea Monica
09.20.Tanulmányi osztálykirándulásokTakácsné Menyhért Éva, osztályfőnökök

 

Október
NapÓraEseményFelelős
10.17.GólyaavatóHava Andrea Monica
10.24.Pályaorientációs napTakácsné Menyhért Éva, osztályfőnökök

 

November
NapÓraEseményFelelős
11.12.16:00-18:00FogadóóraTakácsné Menyhért Éva

 

December
NapÓraEseményFelelős
12.06.17:00SzalagavatóKósáné Sándos Mária,
Szabolcsné Oláh Anikó
+ végzős osztályfőnökök

 

Január
NapÓraEseményFelelős
01.24.Első félév végeTakácsné Menyhért Éva
01.31.A szülők értesítéseTakácsné Menyhért Éva

 

Február
NapÓraEseményFelelős
02.04.16:00-18:00Szülői értekezletTakácsné Menyhért Éva
02.12-02.14.Kandó hétKósáné Sándor Mária

 

Március
NapÓraEseményFelelős
03.20.19:00Szülő-tanár találkozóTakácsné Menyhért Éva,
Takács Gábor,
Szabolcsné Oláh Anikó
03.31.16:00-18:00Fogadó óraTakácsné Menyhért Éva

 

Április
NapÓraEseményFelelős
04.28.Szerenádvégzős osztályfőnökök
04.30.A DÖK elbúcsúztatja a végzős osztályokatHava Andrea Monica
04.30.Ballagás

 

Június
NapÓraEseményFelelős
06.05.Csanyiki sportnaptestnevelők

 

 Miskolc, 2019. augusztus 30.
Takácsné Menyhért Éva
munkaközösség vezető

 

Események

 


Osztálykirándulás

Pályaorientációs nap
  

Műveltségi vetélkedő

Mikulás futás