Idegen nyelvi munkaközösség Nyomtatás

 

Idegen nyelvi munkaközösség

(angol és német nyelv)

 

Az idegen nyelv tudása mindig is fontos volt, de talán napjainkban még nagyobb szerepet játszik mind gazdasági, mind pedig kulturális téren. A nyelvtudás növeli a munkában való elhelyezkedés esélyeit.

Műszaki szakközépiskola lévén nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy eladható nyelvtudással rendelkező műszaki értelmiséget képezzünk iskolánkban.

Az idegen nyelvet heti 4 illetve 9. évfolyamon már elkezdjük a szakmai angol nyelv oktatását heti 2 órában, amelyet 14. szakmai évfolyamon tovább erősítünk.

A bemeneti mérések kapcsán kialakítjuk a tudásszintnek megfelelő csoportokat, mind angol, mind német nyelvből. A nyelvoktatás célja az érettségire és nyelvvizsgára történő felkészítés.

Ennek kapcsán próbanyelvvizsgát is szervezünk diákjaink számára.

Törekszünk az angol és német oktatás digitális eszközeinek minél jobb kihasználására az órákon, interaktív tábla által nyújtott lehetőségek kihasználása.

A számtalan meghirdetett levelezős és egyéb versenyekből kiválasztjuk azokat, amelyek a legjobban megfelelnek tanítványaink képességeinek, érdeklődésének, és a fejlődésüket leginkább szolgálják.

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hatékony segítséget nyújtani a nehezebben haladó tanítványainknak; megpróbáljuk érdeklődő, jól és gyorsabban teljesítő diákjaink érdeklődését is kielégíteni.

Az ERASMUS+ pályázat és egyéb rendezvények (ország ismereti vetélkedők, műveltségi vetélkedő) szervezésével próbáljuk tanítványaink érdeklődését fokozni az idegen nyelvek iránt, és egyben érdeklődésüket felkelteni más népek kultúrája iránt is.

Pályázataink

Erasmus 2015/2016Erasmus+KA1Erasmus+KA2Nyelvkaland ME

Továbbképzések: téma és érdeklődés függvényében válogatunk a felkínált lehetőségekből.

Vállalt feladatainkat (eseménynaptár) teljesítjük.

A korábban kialakított külföldi és egyéb kapcsolatainkat ápoljuk.

Munkaközösségi megbeszélések: munkánk, feladataink, érettségire és nyelvvizsgára való felkészítés diktálta ütemben hosszabb-rövidebb tanácskozásokat folytatunk a tanév folyamán.

Testvériskolai kapcsolat:

2005-ben vettük fel a kapcsolatot a Kassai Elektronikai Szakközépiskolával. Az évek során sok közös programot szerveztünk. Részt vettünk egymás iskolai rendezvényein, többek között szalagavatón, sport versenyeken, színházlátogatáson. 2008-2010-ben együtt dolgoztunk a Comenius pályázatban.