Nyomtatás

 

 

Partnerintézmények:

David - Roentgen Schule (Neuwied, Németország)

Stredná priemyselná škola elektrotechnická (Košice, Szlovákia)

2nd TEE-EPAS (Thivas, Görögország)

Saint Lazarus Technical School (Larnaca, Ciprus)

 

Az első találkozó: Ciprus

 

Larnaca. Csak a projektvezető tanárok vettek részt. A pályázati cél kijelölése, feladatok megvitatása és kiosztása. Ötletek gyűjtése a kérdőívhez, amely a felmérés alapja volt. A kérdőívet mind az öt partnerintézmény összes diákja kitöltötte.

Ciprus volt az első személyes nemzetközi találkozó. A projekt céljának felvázolása, a célok elérésének lehetőségei. A projekt során megvalósítandó jövőbeni termékek és feladatok meghatározása. Helyi nevezetességekkel való ismerkedés.

 

Első nap az iskolában találkoztunk, ahol megismerkedtünk a ciprusi partnerintézménnyel, annak oktatási rendszerével, szokásaival. Majd kerek asztal beszélgetést folytattunk projektünk céljairól és annak megvalósításairól. Megismerkedtünk a német partneriskola által létrehozott lo-net2 rendszerrel. Személyesen mindenki és minden partnerintézmény a helyszínen regisztrálta magát erre a rendszerre. Ezen az internetes felületen szintén található projekt termék, leírás, úti beszámoló és ezt a felületet használtuk információcsere céljából is. Megvitattuk hogyan lehetne felkelteni diákjaink érdeklődését az élet különböző területein.

Kultúrális programokon is részt vettünk, melyeken megismerkedtünk a város, az ország nevezetességeivel, helyi specialitásaival.

Kapcsolódó galéria...

 

 

Puzzle készítés: Németország

 

Diákjaink feladata volt, hogy puzzle darabot készítsenek, mely bemutatja városukat. Következő utazási időpontra kellett elkészülni vele. A közös logo kinézetére is ötleteket kellett adni, mely az összerakott puzzle közepén található.

 

Második állomásunkon, Neuwiedban összeillesztettük az otthon elkészített puzzle darabokat. A puzzle közepén lévő logo végleges formájának a kialakítása volt a feladat. Kérdőív megbeszélése, mely a diákok véleményére kíváncsi iskolájukkal kapcsolatosan.

 

Neuwiedban két helyi civil szervezettel is megvitathattuk, és eszmecserét folytathattunk a fiatalok társadalom beilleszkedési problémájáról. Az erőszak és a vandalizmus volt a téma.

 

A diákok előadást tartottak iskolájukról, városukról, országukról.

 

Első nap itt is az iskolába látogattunk el, ahol körbevezettek minket az intézményen. Bemutatták oktatási rendszerüket és képzésüket. Meggyőződhettünk iskolájuk környezetéről, osztálytermeik állapotáról. Új informatikai eszközöket használtak diákjaink, mikor otthon tervezett puzzle darabjainkat ki kellett nyomtatni a valóságba, majd a délután folyamán készre kellett formálniuk, hogy a többi ország puzzle darabjával össze tudjuk illeszteni. Közben a tanárok elkezdték megtervezni, megvitatni a puzzle közepén lévő, közös logo végső formáját. Számítógép segítségével próbáltunk szebb és szebb formát adni neki, majd a teljes képet is számítógépes program segítségével terveztük meg. Közben diákjaink szorgalmasan vágtak, ragasztottak puzzle darabjuk végső formáján. A következő napokban a diákok bemutatták egymásnak kisfilmjeiket power-pointos bemutató formájában, megtartották előadásaikat iskolájukról, a helyi szokásokról, városukról és országukról.

Ötleteket gyűjtöttünk a kérdőívhez, mely a diákok közötti felmérés alapja volt. A kérdőív kérdései arra vonatkoztak, hogy mi a véleménye a diákoknak iskolájuk környezetével és osztálytermük kinézetével kapcsolatosan. A kérdőívekre kapott válaszok alapján hoztuk létre a virtuális osztályterem végső formáját. Ezeket a kérdőíveket mind az öt partnerintézmény összes diákja kitöltötte.

Kisebb kirándulás keretében helyi civil szervezetek képviselőivel találkozva megvitattuk és információt cseréltünk a fiatalok mai társadalombeli problémáival kapcsolatosan. Megbeszélést folytattunk a "Citizens against Vandalism" és a "Youth Council of Neuwied" szervezetek képviselőivel. A diákok a témához való folyamatos hozzászólásaival és egymás kíváncsiságának kielégítésével aktívan használták a közös angol nyelvet. Beszélgettek a fiatalkori erőszakról és vandalizmusról, amellyel sajnos nagyon sok országban személyesen találkozik az ember. Egyetértettünk az interkulturális oktatással, a vandalizmus elleni harccal.

Az utolsó előtti napon végső helyére került az összeillesztett puzzle.

A szabadidős programok keretében Bonn városát is meglátogattuk, ahol egy második Világháborús Múzeumot is megtekintettünk és ebből megismerhettük Németország szemszögéből a II. világháborút.

Kapcsolódó galéria...

 

Miskolc:

 

Diákok bevonása a pályázatba, megtapasztalták azt, hogy milyen egy európai nemzetek közötti együttműködés. Az elkészült puzzle és a dokumentumok igazi európai csapatszellem termékei. Az útmutató ötletet ad a tanulói környezet megtervezésére.

 

Görögország:

 

Megterveztük a virtuális osztályterem végső kinézetét és berendezéseit, amely a diákok által kitöltött kérdőívekre kapott válaszokra épült. Mitől és hogyan éreznék jobban magukat iskolai környezetükben.

 

A diákok előadást tartottak iskolájukról, városukról, országukról. Kiértékeltük a kérdőívekre adott válaszokat. Elkezdtük összeállítani a virtuális osztályterem pontos részleteit. A diákok kommunikációs készségének fejlesztése csapatmunkával.

 

Thiva városában a helyi nevezetességekkel, szokásokkal is megismerkedhettünk. Ezáltal diákjaink ország ismereti tudása is bővült. A helyi sajtónak interjút adtunk városnézésünk során.

 

Thiva városában közös megbeszéléseink nagy része a helyi kulturális intézmény konferencia termében történt meg, mivel az iskola a külvárosban található. Ide is ellátogattunk természetesen itt tartózkodásunk során, ahová külön busszal mentünk. Itt is bemutatták a diákok egymásnak iskolájukat, oktatási rendszerüket, iskolai hagyományaikat és városuk nevezetességeit, ahol élnek és mindennapjaikat töltik. Idegen nyelvi kommunikációs készségeiket fejlesztettük ez által és a különböző feladatokban, játékokon való rész- vétellel csapatépítő munkát is gyakorolták. Elhárultak a nyelvi akadályok, nem volt semmilyen előítélet.

Ötleteket cseréltünk, hogyan lehetne fejleszteni, javítani iskolánk környezetén. Kiértékeltük a diákok által kitöltött kérdésekre adott válaszokat, következtetéseket vontunk le belőlük.

Természetesen itt is megismerkedtünk a város nevezetességeivel, helyi szokásokkal, majd az utolsó napon Athénba látogattunk el, mely felejthetetlen élmény volt mind diák, mind tanár számára.

Kapcsolódó galéria...

 

 

Miskolc:

 

Februárban már elkezdtük szervezni a programokat külföldi vendégeink számára. Különböző ajándékokat terveztek diákjaink. Ezek megvalósítása, folyamatos ellenőrzése egészen áprilisig, a vendégek érkezéséig tartott.

A diákok ötleteinek megvalósítása. Ajándéktárgyak elkészítése. Hűtő-mágnes: Európai összetartozás jelképe; Rubik-kocka áttervezése: városunk nevezetességeivel; Boros címke: hazánk híres bortermelő ország.

Fogadtuk iskolánkban külföldi vendégeinket. Power-point bemutató segítségével közelebbről is megismerkedhettek városunkkal. Diákok számára vetélkedőket, csapatmunkára épülő feladatokat készítettünk.

Kapcsolódó galéria...

 

 

Szlovákia:

 

Szlovákiában került sor a projekt végső zárására. Ismét bemutatták a diákok egymásnak kisfilmjeiket. Megismerkedtünk a szlovák oktatási rendszerrel. Kiértékeltük a projekt teljes két évét. Kulturális programokon is részt vettünk.

 

Projektünk teljes zárása Szlovákiában. A kezdettől a befejezésig, a kétéves munka áttekintése. Konklúziók levonása és a két év kiértékelése. Kulturális programokon való részvétel.

 

Projektünk utolsó állomása, ahol visszatekintettünk a projekt kezdetére: honnan indultunk és hová érkeztünk meg a két éves projektünk időtartama alatt. Megtörtént a projekt kiértékelése és a következtetések levonása. Természetesen itt is megismerkedtünk az iskolával, annak oktatási és képzési rendszerével. Kulturális programokon is részt vettünk.

Kapcsolódó galéria...