Nyomtatás

 

Youth in Europe arrange their living space together


Our city - Our school - Our classroom


2008-2010Az öt ország projektkapcsolata két évig tartott. Partneri kapcsolatunk kialakítását motíválta: a globalizáció, a világban zajló politikai és szociális változások, melyek arra ösztönöztek minket, hogy változtassunk eddigi életünkön és szokásainkon. Ha egy igazán jól működő Európai Uniót szeretnénk, akkor találnunk kell közös célokat és meg kell tanulnunk a célok megvalósításáért projektekben együttműködni más európai partnerekkel. Ha ezt a közös gondolkodást elsajátítjuk, akkor készen állunk arra, hogy felkészítsük diákjainkat, hogy mint ,Európai diákok' és ,Európai állampolgárok' éljék életüket. Az immigráció arra ösztönzött minket, hogy egy valós integrációban dolgozzunk együtt, figyelembe véve azt, hogy az Európai Unió és az Unió különböző országaiban élő diákok rakhatják le az alapját egy igazi közösségnek, a holnap multikultúrális Európájának. Egyik célunk az volt, hogy új lehetőséget adjunk az iskoláknak arra, hogy kifejlesszék európai arculatukat.

A projekt megvalósítása során új információs technológiákat és multimédiás eszközöket használtunk, hogy könnyebben kommunikáljunk egymással és eredményesen valósítsuk meg kitűzött céljainkat.

Minden egyes résztvevő az élet különböző területeivel áll kapcsolatban, más-más környezet veszi őket körül. A végső cél a tolerancia volt, hogy egy igazán közös európai hovatartozást valósítsunk meg.

A projekt időtartama alatt a diákok bemutatták egymásnak országukat, városukat, mindennapi életüket és intézményüket. Előadásokat tartottak a saját történelmükről, nemzeti szokásaikról és a népi hagyományokról. Összehasonlították egymás iskoláját és oktatási rendszerét. A bemutatók jól szemléltették a területi, a történelmi és a kulturális különbözőségeket, mivel mind az öt ország eltérő földrajzi és kulturális adottságokkal bír. A projektben résztvevő öt ország: Németország, Szlovákia, Görögország, Ciprus és Magyarország.

Az öt különböző országban működő iskolákról a diákok által elkészített bemutatók nagyon részletesek voltak. A bemutatókból megismertük a résztvevő iskolák szakképzési rendszerét és a tanulók osztálytermét. Megismerkedtünk minden egyes partner iskola történetével, hagyományaival és oktatási rendszerével. A beszélgetések és információcserék segítettek a diákoknak megérteni és összehasonlítani a társadalmi és kulturális különbözőségeket és hasonlóságokat, a szokásokat és az életet a földrajzilag is egymástól távol lévő öt országról.

A mi diákjaink számára az egyik legérdekesebb dolog az életminőség összehasonlítása volt. Választ kaptak arra, hogy élnek az emberek más országban és felismerték a lehetőséget arra, hogy esetleg változtassanak életmódjukon és lakóhelyükön. A diákok legfontosabb feladata a projektben az volt, hogy kitalálják és végiggondolják, hogyan tudnának kifejleszteni egy teljesen új és modern osztálytermet. Hogyan őrizzék meg az átalakítandó tanterem régi és jó dolgait úgy, hogy egy modern a mai elvárásoknak és korszerű felszereléseknek feleljen meg az új virtuális tanterem.

Iskolánkból a projektben résztvevő tanulóinknak egyértelműen fejlődött idegen nyelvi kommunikációs és előadói készsége, ezenkívül jól hasznosították számítógépes tudásukat és informatikai ismereteiket. Utazásaik során értékes tapasztalatokat szereztek és személyiségük is sokat fejlődött.

Minden partneriskola használta a közös lo-net2 programot. Új információtechnológiai és multimédiás eszközöket használtunk az egymás közötti kommunikáció során, hogy könnyebben és gyorsabban érjük el kitűzött céljainkat.

A tanároknak is jó lehetősége volt arra, hogy megismerkedjenek egymással, képet kapjanak külföldi kollégáik oktatási munkájáról, a különböző országok eltérő oktatási rendszereiről.