Alapítványunk Nyomtatás

Alapítvány neve:

 

A „Kandó Szakközépiskoláért” Alapítvány

 

 

Alapító: Ács János András

 

Kuratóriumi elnök: Tordai György

Tagok: Prillné Csordás Csilla

Takács Gábor

 

Székhely: 3525 Miskolc, Palóczy László u. 3.,

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma

 

Alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.: 10400690-06901909

 

Adószám: 18445839-1-05

(Az 1%-os támogatásokat erre az adószámra várjuk. Köszönjük!)

 

Alapítvány céljai:

 

Korszerű és hatékony iskolai oktatás kialakítása a tantervi követelményeken túlmenően, a tanulók tehetséggondozásának kiterjesztése, a szociális hátrányok kiküszöbölése.

 

 • Oktatási programok fejlesztése;
 • A nevelő-oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása; szemléltető eszközök, audiovizuális berendezések beszerzése;
 • Az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében diák és pedagógus továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel; tanulmányutak szervezése, támogatása;
 • Az iskolában működő szakkörök támogatása;
 • Nyelvi képzés fejlesztése, a nyelvtanulás ösztönzése, honi és külföldi diák- és tanárkapcsolatok kiépítésének segítése, hazai és külföldi tanfolyamokon, cserekurzusokon való részvétel; Az iskola oktatási rendszerének felzárkóztatása az Európai Uniós elvárásokhoz; Idegen-nyelvi laborok kialakítása,
 • Számítástechnikai eszközök beszerzése, multimédiás termek kialakítása;
 • Jutalomüdülések, táborozások finanszírozása, táborok szervezése; táboroztatási, tanfolyam vezetési díjak fedezése;
 • Kiemelkedő tanulmányi eredmények, tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények jutalmazása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése;
 • Szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalása;
 • Iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok és ezeken való részvétel támogatása;
 • A diákok egészséges testi, szellemi fejlődésének biztosítása: a sportudvar és a tornaterem korszerűsítése, sporteszközök pótlása, beszerzése;
 • A diákönkormányzat munkájának támogatása, táborokon való részvétel, a diákönkormányzat munkájában résztvevő tanulók jutalmazása, a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása;
 • Iskolarádió, stúdió korszerűsítése;
 • A szülői-munkaközösség rendezvényeinek (Pl. Kandó-bál, Pedagógusnap) támogatása;
 • A technikai feltételek, a szükséges felújítási munkák, karbantartások finanszírozása.

 

Alapító:

 

Ács János András (iskolánk volt tanítványa)

Szül.: Miskolc, 1972. április 15.

A.n.: Farkas Adél

Lakhely: 3535 Miskolc, Karinthy Frigyes utca 19.

 

 

Kuratórium:

 

Tordai György

Szül.: Miskolc, 1957. október 19.

A.n.: Panda Ilona

Lakhely: 3534 Miskolc, Madách Imre utca 20.

 

Prillné Csordás Csilla

Szül.: Miskolc, 1971. március 21.

A.n.: Takács Piroska

Lakhely: 3530 Miskolc, Melinda utca 9. 2/1.

 

Takács Gábor

Szül.: Eger, 1971. április 23.

A.n.: Magda Éva Szidónia

Lakhely: 3532 Miskolc, Bokréta u. 6. sz. fszt. 1.