Alapítványunk Nyomtatás

Alapítvány neve:

A „Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány

 

Alapító: Ács János András

Kuratórium:

Elnök: Tordai György
Tagok: Ombódi Béla, Prillné Csordás Csilla

 

 

 

Székhely: 3525 Miskolc,  Palóczy László u. 3., Kandó Kálmán Szakközépiskola

Alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.: 10400690-06901909

 

Adószám: 18445839-1-05

(Az 1%-os támogatásokat erre az adószámra várjuk. Köszönjük!)

 

Alapítvány céljai:

 

Korszerű és hatékony iskolai oktatás kialakítása a tantervi követelményeken túlmenően, a tanulók tehetséggondozásának kiterjesztése, a szociális hátrányok kiküszöbölése.

 

 • Oktatási programok fejlesztése;
  • A nevelő-oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása; szemléltető eszközök, audiovizuális berendezések beszerzése;
  • Az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében diák és pedagógus továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel; tanulmányutak szervezése, támogatása;
 • Az iskolában működő szakkörök támogatása;
 • Nyelvi képzés fejlesztése, a nyelvtanulás ösztönzése, honi és külföldi diák- és tanárkapcsolatok kiépítésének segítése, hazai és külföldi tanfolyamokon, cserekurzusokon való részvétel; Az iskola oktatási rendszerének felzárkóztatása az Európai Uniós elvárásokhoz; Idegen-nyelvi laborok kialakítása,
 • Számítástechnikai eszközök beszerzése, multimédiás termek kialakítása;
 • Jutalomüdülések, táborozások finanszírozása, táborok szervezése; táboroztatási, tanfolyam vezetési díjak fedezése;
 • Kiemelkedő tanulmányi eredmények, tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények jutalmazása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése;
 • Szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalása;
 • Iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok és ezeken való részvétel támogatása;
 • A diákok egészséges testi, szellemi fejlődésének biztosítása: a sportudvar és a tornaterem korszerűsítése, sporteszközök pótlása, beszerzése;
 • A diákönkormányzat munkájának támogatása, táborokon való részvétel, a diákönkormányzat munkájában résztvevő tanulók jutalmazása, a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása;
 • Iskolarádió, stúdió korszerűsítése;
 • A szülői-munkaközösség rendezvényeinek (Pl. Kandó-bál, Pedagógusnap) támogatása;
 • A technikai feltételek, a szükséges felújítási munkák, karbantartások finanszírozása.

 

Alapító:

 

Ács János András (iskolánk volt tanítványa)

 

 

Kuratórium tagjai:

 

Ombódi Béla

 

Tordai György

 

Prillné Csordás Csilla